Επισκευή πεζοδρομίων (νέο βάψιμο με αντιολοσθητική βαφή) που λόγωπαλιότητας είναι ολισθηρά και προκαλούν τρυματισμούς

Επανασχεδιασμός τοποθέτησης κάδων για τα απορρίμματα

Κοινόχρηστα ποδήλατα

Προσβάσιμη και συμπεριληπτική πόλη

  1. Καθαρά και προσβάσιμα πεζοδρόμια
  2. Πλύσιμο / Καθαρισμός κάδων

Περισσότερη φροντίδα στα πάρκα

Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού

Προστασία αδέσποτων ζώων, ασφάλεια και καθαριότητα

Ελεύθερα πεζοδρόμια για τους πεζούς

Έξυπνο parking