Επισκευή πεζοδρομίων (νέο βάψιμο με αντιολοσθητική βαφή) που λόγωπαλιότητας είναι ολισθηρά και προκαλούν τρυματισμούς

08/09 @ 5:27

Επανασχεδιασμός τοποθέτησης κάδων για τα απορρίμματα

08/09 @ 5:26

Κοινόχρηστα ποδήλατα

08/09 @ 5:20

Προσβάσιμη και συμπεριληπτική πόλη

08/09 @ 4:53

Καθαρά και προσβάσιμα πεζοδρόμια Πλύσιμο / Καθαρισμός κάδων

07/09 @ 13:14

Περισσότερη φροντίδα στα πάρκα

07/09 @ 13:12

Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού

07/09 @ 13:11

Προστασία αδέσποτων ζώων, ασφάλεια και καθαριότητα

07/09 @ 13:11

Ελεύθερα πεζοδρόμια για τους πεζούς

07/09 @ 13:10